امروز :یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ساعت : ۰۸:۱۴:۵۴

پایگاه خبری تحلیلی راه ملت
اولین و تنها رسانه کاملا دانشجویی استان کهگیلویه وبویراحمد

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

جزئیات طرح اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در تعاونی‌ها

ایجاد هم افزایی در بخش اشتغال و تعاون, مصرف بهینه منابع صندوق بیمه بیکاری در جهت توسعه اشتغال و توانمندسازی تعاونی ها و ارتقای سطح توان فنی و تخصصی در تعاونی‌های فعال کشور مهمترین اهداف طرح بکارگیری بیمه بیکاری در تعاونی‌ها است.

سوم آذر سال جاری طرح «اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری»  یکی از مباحث مورد بررسی در جلسه شورای عالی اشتغال بود. پس از آن نیز چند بار علی ربیعی، وزیر تعاون،کار  و رفاه اجتماعی از اشتغال مجدد ۲۰ هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری خبر داده بود.

پیش‌نویس این طرح در ۵ هدف تهیه و در اختیار مجموعه های ذی صلاح قرار گرفته تا بررسی و در صورت تصویب در شورای عالی اشتغال به تصویب نهایی برسد.

جزئیات این طرح به شرح زیر است:

ماده ۱- اهداف

۱-ایجاد هم افزایی در پخش اشتغال و تعاون

۲- مصرف بهینه منابع صندوق بیمه بیکاری در جهت توسعه اشتغال و توانمندسازی تعاونی ها

۳-ارتقای سطح توان فنی و تخصصی در تعاونی‌های فعال کشور

۴- استفاده بهینه از توان مقرری بگیران بیمه بیکاری در توسعه و توانمندسازی منابع انسانی تعاونی‌ها

۵-تقویت نقش و جایگاه مراکز کاریابی در بازار کار

ماده ۲- تعاریف و محدوده کاربرد

تعاونی: مجموعه تعاونی های فعال که در چارچوب قانون بخش تعاون ج.ا.ا اداره شده و قوانین و مقررات بخش تعاونی ها را رعایت می‌نمایند.

تبصره۱: در فرآیند اجرایی و کلیه حمایتها موضوع این دستور العمل تعاونی های تولیدی در اولویت می باشند.

تبصره۲: تعاونی هایی که از مجمع تولید کنندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی تشکیل می‌گردند( اتحادیه های تعاونی و تعاونی‌های تأمین نیاز) مشمول تبصره(۱) قرار می‌گیرند.

کاریابی‌: مجموعه دفاتر مشاور شغلی و کاریابی‌های غیر دولتی داخلی که شرایط زیر را دارا باشند:

۱- دارا بودن مجوز فعالیت کاریابی‌ از وزارت متبوع

۲- دارا بودن حداقل ۱سال سابقه کار در زمینه کاریابی

۳- اخدتاییدیه کانون از نمایندگان کانون در استان

۴- حضور حداقل یک کارشناس ثابت در کاریابی

۵- دارا بودن مکان و فضای مناسب به همراه تجهیزات و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز

تبصره۳- تعاونی‌های تامین نیاز تولید کنندگان و اتحادیه های تعاونی با هماهنگی ادارات کل و کانون می‌توانند فقط در قالب مباشرین کاریابی ها نسبت به انجام همکاری‌های لازم در جهت تسهیل و تسریع انجام فرآیند بکارگیری مقرری بگیران در تعاونی‌ها وواحدهای عضو خود با واحدهای کاریابی ها اقدام نمایند.

اداره کل: اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

مدیریت تعاون: مدیریت امور تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها است.

کانون:کانون کارفرمایی انجمن های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های سراسر کشور که در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مراحل آن تائید و به پشت رسیده است.

ماده ۳- مزایای اجرای طرح:

تعاونی‌ها و دفاتر مشاورشغلی و کاریابی غیر دولتی در صورت اجرای طرح مذکور وفق مقررات می توانند از مزایای قانونی زیر بهره‌مند گردند.

الف- تعاونی:

باستناد مفاد دستور العمل موضوع ماده ۸قانون بیمه بیکاری از زمان اشتغال به کار مقرری در تعاونی‌های منتخب، مدت زمان استحقاقی و باقی مانده مقرری بگیر محاسبه و به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شود که پرداختی های صندوق و کارفرما به شرح ذیل تعیین می گردد.

۱- سهم پرداختی صندوق بیمه بیکاری در نیمه اول استحقاق مقرری بگیر معادل حداکثر نود درصد مقرری بوده و ده درصد باقیمانده به عهده کارفرما خواهد بود.

۲- کارفرمایان در نیمه اول استحقاق مقرری بگیر علاوه بر پرداخت ده درصد سهم خود و سایر مزایای متعلقه حین کار( موضوع ماده ۳۴ قانون کار) می توانند معادل ده درصد حداقل حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه را به عنوان مزایای انگیزشی در جهت ارتقای بهره‌وری به کارگر پرداخت  نمایند.

۳- کارفرما در نیمه وقت استحقاق مقرری بگیر موظف به پرداخت کامل حقوق و مزایای مربوط به کارگر با رعایت ضوابط مقرر در قانون کار می باشند.

۴- حق بیمه مدت زمان اجرای این طرح در نیمه اول محل صندوق بیمه بیکاری تامین و در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌گردد و در نیمه دوم کارفرمایان می‌توانند در صورت احراز شرایط مشمول معافیت در نظر گرفته شده در بند “و” ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه قرار گیرند.

تبصره ۴: ادارات کل موظف به رعایت سایر موارد مندرج در ” دستورالعمل اداری مشترک وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای ” می‌باشند.

تبصره ۵: استفاده از مزایا و حمایت های این دستورالعمل نافی و مانع استفاده از سایر مزایای قانونی تعاونی‌های توسط تعاونی ذیربط نمی‌باشد.

ب-کاریابی:

۱-حق الزحمه بابک بکارگماری مقرری معرفی شده مطابق بند ۹دستور العمل اداری ابلاغی موضوع ماده  (۸) قانون بیمه بیکاری تعیین می‌گردد.

تبصره:بند۹ دستور العمل اداری ابلاغی موضوع ماده (۸) فوق الشاره می بایست به تایید کانون کاریابی‌ها کشور برسد.

۲- حق الزحمه ثبت نام و ارائه مشاوره شغلی بر اساس تعرفه های مصوب پرداخت می‌گرد.

۳- در صورتی که پس از ارائه مشاوره شغلی و معرفی فرصت شغلی, مقرری بگیر به دلایل واهی از پذیرش شغل پیشنهادی خودداری نماید، این امر به منزله اشتغال تلقی شده و منجر به قط مقرری بگیر خواهد شد.

ماده ۴- فرآیند اجرا:

مرحله ۱:

توزیع مقرری بگیران ثبت نام شده در سامانه اداره کل میان کاریابی های مورد تایید کانون با همکاری نماینده کانون

مرحله ۲: شناسایی تعاونی‌های واجد شرایط و معرفی به کاریابی ها توسط مدیریت تعاون با همکاری تعاونی‌های تامین نیاز تولید کنندگان و اتحادیه های تعاونی.

مرحله ۳:

ثبت نام از مقرری بگیر در کاریابی و ارائه مشاوره شغلی به آنان.

مرحله۴:

معرفی مقرری بگیر واجد شرایط به فرصت های شغلی اعلام شده از سوی تعاونی های منتخب.

ماده ۵- وظایف کاریابی ها:

۱- ارایه مشاوره شغلی به مقرری بگیران و در صورت نیاز و به تشخیص کاریابی، معرفی آنان به مراکز آموزشی جهت فراگیری آموزش‌های مورد نیاز و یا ارتقا سطح مهارت.

۲- اشتغال مجدد مقرری بگیران از طریق معرفی به فرصت‌های شغلی اعلام شده از سوی تعاونی ها و بکار گماری آنان.

۳- تعامل و همکاری مستمر با اداره کل و شعب تامین اجتماعی شهرستان ذیربط

۴- ایجاد ارتباط و همکاری نزدیک با سایر کاریابی های غیر دولتی.

۵- ارائه گزارشات مستمر و ماهینه از روند اجرای طرح به کانون و اداره کل مربوطه.

۶- همکاری و استفاده از ظرفیت تعاونی های تامین نیاز تولید کنندگان و اتحادیه های تعاونی

ماده ۶- وظایف تعاونی منتخب:

۱- اعلام مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز توسط تعاونی‌های منتخب به اداره کل.

۲- تعامل سازنده با مراکز کاریابی تا بکارگماری مقرری بگیر واحد شرایط

۳- بکارگیری و انعقاد قرار داد کار به طور همزمان

۴-پیگیری و اجرایی نموندن حمایت های قانونی از طریق اداره کل.

۵- ارایه گزارش های ادواری به اداره کل.

۶- همکاری و استفاده از ظرفیت تعاونی‌های تامین نیاز تولید کنندگان و اتحادیه های تعاونی.

ماده ۷- وظایف اداره کل:

۱- نظارت بر حسن اجرای فرآیند بکارگیری مقرری بگیران در تعاونی‌ها

۲- معرفی تعاونی های منتخب جهت اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری.

۳- همکاری با نمایندگان کانون در استانها در راستای توزیع اسامی مقرری بگیران بیمه بیکاری به دفاتر کاریابی منتخب کانون جهت اشتغال مجدد آنان.

۴- بررسی مسائل و مشکلات اجرای طرح و اعلام موارد به ستاد جهت رفع نواقص احتمالی

۵- ارائه گزارش ماهیانه از وضعیت اشتغال مجدد مقرری بگیران به دفتر تعاونی های و دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها، دفتر بیمه بیکاری وزارت متبوع

۶- انجام نظارت و بازرسی ادوغاری از کاریابی ها و تعاونی ها

۷- رسیدگی به شکایات واصله و تخلفات احتمالی و برخورد با آنها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی

۸- همکاری و استفاده از ظرفیت تعاونی های تامین ناز تولید کنندگان و اتحادیه های تعاونی

تبصره۱: در صورت اعتراض به نحوه عملکرد هر یک از طرفیت (اعم از ادارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، مراکز کاریابی، مقرری بگیر و یا تعاونی ) نظر مشترک نمایندگان کانون و اداره کل ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: در صورتیکه مقرری بگیر از پذیرش فرصت شغلی ارائه شده از سوی کاریابی بدون دلیل قابل قبول خودداری نماید. نامبرده پس از اعلام کاریابی و تایید اداره کار جهت قطع مقرری به شعب تامین اجتماعی معرفی می‌گردد.

تبصره ۳: دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها، دفتر تعاونی‌ها، اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری و اداره کل امور فنی و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و کانون کاریابی های کشور، ضمن نظارت عالیه بر حسن اجرای دستور العمل نسبت به ارایه گزارش های ادواری به مقامات ما فوق اقدام می نمایند.

ماده ۸- مستندات قانونی:

۱- دستور العمل اداری مشترک وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای

۲- قانون کار

۳- قانون بیمه بیکاری

۴- آیین نامه اجرایی” قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار” مصوب ۱۳۸۷

۵-قانون بخشی تعاونی اقتصادی ج.ا.ا

۶- قانون اجرای سیاست های اصل۴۴

منتشر شده در :2015/03/03 - 01:03|شناسه خبر: 5038 1044 بازدید
گزارش خطا:

اخبار و سوژه های خبری خود را برای راه ملت ارسال کنید:

صفحه ارسال خبر - یادداشت

ایمیل گروه خبری راه ملت: [email protected]

تماس مستقیم : 09120139712

نظرات

ارسال نظر جدید

  • آخرین اخبار

آخرین اخبار استان

حمایت می کنیم


ساخت انواع وبسایت
بالای صفحه